Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki została wyrażona zgoda lub zawarta umowa.

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług strony internetowej https://atm-eurosap.pl/

2. Informujemy, że administratorami Państwa Danych Osobowych jest:
MARCINIAK ARTUR ATM-EUROSAP ®
al. Powstańców Wielkopolskich 12/11
70-110, Szczecin
NIP: 955-125-58-41

3. Administrator  jest odpowiedzialny za przedstawienie Państwu niniejszej Polityki Prywatności i zapewnienie wszelkich dodatkowych informacji związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz za umożliwienie wykonywania Państwa praw wynikających z RODO. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa wobec każdego z nas. 

5. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej nam przez Klientów zgody oraz wymogami prawa Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach Home.pl zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy oraz operator strony Home.pl

Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach realizacji usługi wdrożenia łącznie z ewentualnymi późniejszymi rękojmiami, na potrzeby administracji technicznej oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia.

6. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

c) poprzez Google Analytics strona internetowa  https://atm-eurosap.pl/ wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www Google Analytics firmy Google Inc. Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Alternatywnie można także kliknąć ten link, aby uniknąć w przyszłości zapisywania danych przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W urządzeniu użytkownika zapisywane jest wówczas ciasteczko opt-out. Po usunięciu plików cookie należy ponownie kliknąć na link.

7. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika na podstawie wyrażonej zgody lub zawartej umowy. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres wynikający z konkretnych przepisów.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która te dane umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz usunięcia ich w dowolnym momencie poprzez przesłanie żądania usunięcia na adres atm-eurosap@hot.pl

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to oddzielną zgodę.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres:

MARCINIAK ARTUR ATM-EUROSAP ®
al. Powstańców Wielkopolskich 12/11
70-110, Szczecin
NIP: 955-125-58-41
tel. kom. 601 787638