Swoim klientom firma MARCINIAK ARTUR  – ATM-EUROSAP ® oferuje swoje usługi w zakresie:

  • projektowania  SAP, CCTV, oddymiania i instalacji przywoławczych
  • dostawy  sprzętu ppoż.
  • montażu systemów: SAP, CCTV, oddymiania, przywoławczych
  • montaż systemów gaszenia gazem SUG
  • konserwacji systemów oddymiających
  • konserwacji telewizji przemysłowej
  • konserwacji systemów przywoławczych
  • konserwacja systemów gaszenia
  • konserwacja systemów SAP